اهداف سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷

اهداف سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷
-ایجاد زمینه مشارکت فعال و موثرشهروندان در مدیریت شهری
 - تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری ازطریق خدمات الکترونیکی وکاهش مراجعات حضوری شهروندان
 - افزایش حیطه نظارت وکنترل مدیران شهری در شهر
 - دریافت و بکارگیری نظرات وپیشنهادات شهروندان
 - ایجاد بانک اطلاعاتی ازمشکلات شهری با هدف طبقه بندی و بررسی مشکلات در سطح محلات
 - افزایش احساس تعلق ومسئولیت شهروندان وبهبود درضایتمندی آنها
 - افزایش اثربخشی خدمات ارائه شده
 - تشخیص اولویتهای شهری ازنگاه شهروندان و برنامه ریزی های کلان برمبنای آنها

 
 
 

 

منبع : 137
۳۷۵۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد