جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز 137 در مهرماه سال 98
(۱۳۹۸/۰۶/۳۱)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در شهریورماه سال 98
(۱۳۹۸/۰۶/۰۲)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در مردادماه سال 98
(۱۳۹۸/۰۴/۲۲)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در تیرماه سال 98
(۱۳۹۸/۰۳/۲۵)
نشست همفکری اداره اطلاع یابی و ارتباط مردمی سامانه 137 در منطقه 2 شهرداری
(۱۳۹۸/۰۱/۲۸)
پاسخگویی مرکز ۱۳۷ به بیش از ۱۵ هزار تماس در نوروز امسال
(۱۳۹۸/۰۱/۲۴)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در اسفندماه
(۱۳۹۷/۱۱/۳۰)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در بهمن ماه
(۱۳۹۷/۱۰/۲۷)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در دی ماه
(۱۳۹۷/۱۰/۰۱)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در آذر ماه
(۱۳۹۷/۰۸/۲۹)
طرح روی خط شهر ابزاری ارزشمند در جهت ارزیابی عملکرد مجموعه شهرداری
(۱۳۹۷/۰۸/۲۸)
روند رسیدگی به شکایات مردمی منطقه یک بررسی شد
(۱۳۹۷/۰۸/۰۲)
جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در آبان ماه
(۱۳۹۷/۰۷/۲۸)
پاسخگویی مستقیم مدیر کل بازرسی شهرداری به شهروندان از طریق سامانه ارتباطات مردمی 137
(۱۳۹۷/۰۷/۱۸)
پاسخگویی مستقیم شهردار منطقه یازده درمرکز 137
(۱۳۹۷/۰۷/۱۱)
aaa
۱ ۲ ۳