پاسخگویی مستقیم دکتر نواب قائدی ، رئیس کمیسیون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز با شهروندان از طریق سامانه ارتباطات مردمی 137
(۱۳۹۸/۰۴/۱۱)
تجلیل شهرداری از برخی شهروندان مسئولیت پذیر و تماس گیرنده با سامانه ارتباط مردمی 137
(۱۳۹۷/۰۷/۱۵)
نشست هم اندیشی و تبادل نظر مدیران و کارشناسان سامانه ارتباطات مردمی 137 شهرداری شیراز
(۱۳۹۶/۱۰/۲۳)
جلسه هماهنگی ستاد تسهیلات نوروزی با حضور مسئولان 137
(۱۳۹۶/۱۰/۲۳)
جلسه آموزشی کارشناسان 137 با حضور کارشناس معاونت فنی
(۱۳۹۶/۱۰/۲۳)
aaa