جدول برنامه زمانی پاسخگویی مسئولین محترم شهرداری در مرکز ۱۳۷ در مردادماه سال ۹۸

  
منبع : 137
۸۱۷
مطالب مرتبط با این موضوع :

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز