مراحل گردش کار در کمیسیون ماده ۱۰۰


 


-1 مراجعه به واحد شهرسازی


-2 بازدید کارشناس از محل مورد نظر


3-ارسال گزارش تخلفات به کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت داشتن تخلف


-4 در صورت حضور مالک، لایحه دفاعیه بدوی تنظیم و با ارائه مدارک دال بر مالکیت و غیره موضوع تخلف در اولین جلسه کمیسیون، مطرح و رسیدگی می شود.


-5در صورتی که مالک حضور نداشته باشد، طی ابلاغیه ای، تخلفات به مالک یا ذینفع اعلام می شود و در صورت عدم ارائه لایحه دفاعیه و مدارک دال بر مالکیت و غیره از طرف مالک، پس از مهلت ۱۰ روزه در کمیسیون، مطرح و رسیدگی خواهد شد.

-6 چنانچه مالک به رای صادره اعتراض داشته باشد، ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای، می تواند شکایت خود را در کمیسیون تجدید نظر مطرح کند تا به پرونده رسیدگی شود.


7-رای نهایی پس از تجدید نظر قطعی، لازم الاجراست و از سوی واحد اجرای احکام "شهرداری" پیگیری و اجرا می شود.اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ و نماینده واحد شهرسازی منطقه هستند.

 

 

 

 

 

 

 


منبع : 137
۱۷۷۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد