معرفی سامانه ۱۳۷


شماره 3 رقمی ساده ای است که متعلق به شهرداری بوده و تمام شهروندان محترم شیرازی می توانند برای تقاضای خدمات و یا اعلائم درخواست در تمامی حوزه های اجرایی مربوط به شهرداری با آن تماس بگیرند. واحد ارتباطات مردمی سامانه 137 شهرداری شیراز با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد و با هدف بهینه سازی و تسریع در خدمت رسنی به شهروندان راه اندازی گردیده است . سامانه ارتباطات مردمی 137 بستری مناسب جهت تسریع در انجام امور اجرایی توسط شهرداری و ورود شهروندان به عرصه مدیریت شهری است سامانه 137 جایگزین مراجعات حضوری شهروندان به حوزه های مختلف شهرداری می باشد . و شهروندان به آسانی و با صرف وقت می توانند درخواست های خود را با مدیران و کارشناسان شهرداری مطرح نمایند . در حال حاضر سامانه ارتباطات مردمی 137 شهرداری شیراز در راستای اصول شهروند مداری و مشارکت مردمی با 1 خط E1 به صورت 24 ساعته پاسخگوی شهروندان می باشند شهروندان محترم می توانند جهت تقاضای خدمات و پیگیری درخواست ها در تمامی حوزه های اجرایی با این سامانه ارتباطات مردمی تماس حاصل نمایند .

 
منبع : 137
۶۲۵
مطالب مرتبط با این موضوع :

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز